nápověda pro zákazníky   |  

Slovník internetových výrazů


Affiliate marketing

Jedná se o způsob marketingu, který je založen na principu partnerství mezi poskytovatelem služby a jeho partnery,...
více...

Ajax

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie vývoje interaktivních webových aplikací. Na rozdíl od kasických...
více...

Avatar

Avatar je obrazová reprezentace uživatele ve virtuálním světě. Nejčastěji se zobrazuje jako ikonka uživatele...
více...

B2B

B2B, neboli business to business je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, které neobsluhují...
více...

B2C

B2C - business to customer je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky....
více...

B2G

B2G - business to government označuje obchodování mezi soukromým a státním sektorem. Zahrnuje veškeré služby...
více...

Banner

Reklama umístěná na www stránkách v podobě obrázku nebo animace. V principu se jedná o obrazový odkaz, který vede...
více...

Bannerová slepota (Banner Blindness)

Bannerová slepota - tendence uživatelů internetu ignorovat reklamní plochy na webu, a to i tehdy, kdy obsahují...
více...

Browser

Browser = prohlížeč. Program určený pro vyhledávání informací a dat na interentu. Vyhledávání je neplacená...
více...

Buzz marketing

Marketing, jehož cílem je vyvolat rozruch a širokou debatu o dané značce. Buzz marketing šíří informace...
více...

CMS

CMS (Content Management System) v českém překladu "systém pro správu obsahu". Tyto systémy umožňují správu...
více...

CMYK

CMYK je barevný model, který se používá především u reprodukčních zařízení, např. tiskáren. Skládá se...
více...

Cookies

Data, která server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítač uživatele. Při každé další návštěvě pak...
více...

Copywriting

Obor zabývající se tvorbou poutavých textů pro reklamní kampaně. Cílem je správně zvolenými texty získat čtenáře...
více...

CPC

CPC = cost-per-click (cena za klik). Vyjadřuje, kolik korun stojí jeden návštěvník přivedený na web pomocí PPC...
více...

CRM

CRM (Customer relationship management) je systém pro řízení vztahu a obousměrné komunikace se zákazníky. Díky...
více...

CSS

CSS (Cascading Style Sheets, česky: tabulky kaskádových stylů) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných...
více...

DMS

DMS = správa dokumentů. Jedná se o počítačový systém určený ke správě elektronických dokumentů či...
více...

DNS

DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen. Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné převody...
více...

DOM

DOM (Document Object Model - objektový model dokumentu) je aplikační rozhraní (API) které umožňuje přistupovat...
více...

Drobečková navigace

Navigační prvek na webových stránkách, který uživateli pomáhá v lepší orientaci na webu a nabízí mu možnost...
více...

Dynamické stránky

Dynamické stránky je pojem označující internetové stránky s často se měnícím obsahem. Termín se používá...
více...

E-knihy

Dokumenty na webu ve formátu PDF, které umožňují uživatelům předat užitečné informace. V principu se jedná...
více...

EDI

EDI - Electronic Data Interchange (elektronická výměna dat) je výměna strukturovaných zpráv mezi počítačovými...
více...

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) je informační systém orientovaný na firemní finanční plánování. Tyto systémy...
více...

Extranet

Webová prezentace, která je dostupná pouze autorizovaným uživatelům na základě vlastního přístupového jména...
více...

Eye tracking

Eye tracking je technologie pro sledování pohybu očí uživatele po webové stránce za pomocí speciální kamery. Ta je...
více...

Facebook Beakon

Reklamní systém, který vychází z údajů zadaných uživatelem v jeho profilu. Díky tomu umožňuje přesněji cílit...
více...

Feedback

Feedback (zpětná vazba) je tezmín označující určitou reakci návštěvníka stránek. Reakce znamená jakákoli akce...
více...

Flash

Flash je technologie, která umožňuje tvorbu interaktivních animací a programů, využívaných na webových stránkách....
více...

Folksonomie

Folksonomie je nové schéma kategorizace obsahu internetu, které možňuje přehlednější vyhledávání a orientaci...
více...

Fulltextové vyhledávání

Způsob vyhledávání zadaného řetězce (fráze) v databázi, textových souborech či v celém obsahu internetové...
více...

Gadget

Gadget je miniaplikace na webu, která uživateli nabízí dynamický obsah, např. kalkulačku, kalendář, překladatelské...
více...

Google Analytics

Google Analytics je služba, která umožňuje monitoring návštěvníků daných webových stránek. Pomocí ní lze zjistit,...
více...

GUI

GUI - Graphical User Interface (Grafické uživatelské rozhraní ) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat...
více...

GUI Bloopers

Fráze GUI Bloopers označujeme chyby, které souvisí s uživatelským rozhraním aplikací nebo s webovými stránkam,...
více...

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu...
více...

iLayer

Typ webové reklamy, kdy se po přejetí banneru myší nebo po příchodu na stránku zobrazí banner větší –...
více...

Imprese

Imprese je termín pro jedno zobrazení banneru na webové stránce - jsou podle ní účtovány bannerové reklamní kampaně...
více...

Internetový portál

Portál jsou velmi obsáhlé webové stránky, většinou obsahují katalog odkazů. Díky němu by Vás měl přehledně...
více...

Java

Java je jedním z nejrozšířenějších programovacích jazyků na světě. Díky své přenositelnosti je používán pro...
více...

JavaScript

Programovací jazyk, jehož operace se odehrávají návštěvníkovi stránek přímo v prohlížeči. Využívá se pro...
více...

Klíčová slova

Klíčová slova se používají pro SEO - optimalizaci pro vyhledávače. V textu by se měly v určitém poměru vyskytovat...
více...

Kontextová navigace

Kontextová navigace je praktickým doplňkem k navigaci hlavní. Odkazuje na informace, které mohou uživatele stránky...
více...

Konverzní poměr

  Konverzní poměr vyjadřuje procentuální podíl uživatelů, kteří daný web navštívili a učinili objednávku...
více...

Labeling

Labeling = správné pojmenování nadpisů, odkazů, tlačítek, klíčových textů a dalších prvků na webových...
více...

Landing page

Landing page (cílová stránka) je stránka, na kterou se uživatel webu dostane kliknutím z reklamní kampaně, např....
více...

Layout

Layout znamená grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně i jiné plochy. U webdesignu je...
více...

Linkbaiting

Linkbaiting (vábení odkazů) je technika sloužící ke zvyšování viditelnosti webových stránek. Linkbaiting funguje...
více...

Linkbuilding

Způsob hodnocení stránek, který využívají některé fulltextové vyhledávače (odkazovou popularitou, link popularity)....
více...

Long tail

Long tail (dlouhý ocas) je označení pro fráze nebo slova, které jsou málo zadávány uživateli do vyhledávačů,...
více...

Lorem ipsum

Text, který se používá v layoutech pro vyplnění prostoru, kde se má v dokončené verzi webu text nacházet. Pokud...
více...

metadata

Metadata = strukturovaná data o datech. Metadata se používají pro usnadnění vyhledávání ve velkém množství...
více...

Minisite (microsite)

Minisite (neboli též microsite) jsou internetové stránky malého rozsahu, které slouží jako vhodný doplněk...
více...

Našeptávač

Našeptávač je nástrojem, který usnadňuje uživatelům vyhledávání informací ve vyhledávačích. Principem...
více...

Newsletter

Novinky zasílané e-mailem registrovaným uživatelům, kteří se zasíláním novinek při registraci souhlasí (jinak se...
více...

Normostrana

Normostrana (NS) je standardizovaná 1 stránka textu o délce 1800 znaků, což je asi 30 řádků s 60 znaky v jednom...
více...

OffPage faktory

Offpage faktory jsou vnější faktory, které používají vyhledávače pro hodnocení stránek. Patří mezi ně existence...
více...

OnPage faktory

OnPage faktory je označení pro parametry internetových stránek, které jsou jedním z faktorů ovlivňujícím hodnocení...
více...

Open-source

Open source je software s otevřeným zdrojovým kódem. To znamená, že kdokoli si tento kód může legálně stáhnout,...
více...

OpenType

OpenType je formát souboru s písmem, který umožňuje přenos různých sad jazyků, písma a různých okrasných tvarů...
více...

PageRank

PageRank je algoristmus vyhledávače Google pro ohodnocení důležitosti webových stránek. Algoritmus využívá...
více...

Perex

Perex  označuje několik málo vět v okolí titulku článku a měl by čtenáře upoutat pro četbu celého...
více...

Persona

Pojem persona se používá při segmentaci a zacílení. Jedná se o co nejpodrobnější popis uživatele, který bude...
více...

PHP

PHP (rekurzivní zkratka „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací...
více...

PNG formát

PNG (Portable Network Graphics) je grafický formát, který se používá pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. ...
více...

Podcast

Řada audio souborů ke stažení z webu dostupná obvykle po přihlášení.
více...

PPC reklama

PPC = Pay Per Click. Forma nízkonákladové reklamy, kdy zadavatel neplatí za zobrazení banneru, ale za skutečného...
více...

RDF

Resource Description Framework (systém popisů zdrojů) je model popisu metadat. Používá se jako obecná metoda pro popis...
více...

RIA

RIA - Rich Internet Applications (bohaté iternetové aplikace) jsou aplikace, které se spouští z internetu a běží...
více...

RSS

RSS ("Really Simple Syndication") je jednotnou zkratkou pro XML formáty, díky kterým lze z webů číst novinky. Tento...
více...

Scamper

Scamper je kreativní metoda, která usnadňuje vytváření kampaní a vše okolo nich, včetně textů a sloganů. Zkratka...
více...

Sémantický web

Sémantický web je myšlenka nového evolučního stupně stávajícího webu. Jedná se o web, kde jsou informace...
více...

SEO

SEO - Search Engine Optimization = optimalizace pro vyhledávače Způsob vytváření a upravování webových stránek...
více...

SERP

Zkratka SERP (Search engine result page) je stránka výsledků zobrazená internetovými vyhledávvači jako odpověď ...
více...

Silverlight

Microsoft® Silverlight™ je platforma pro tvorbu webových aplikací obdobně jako více známý Adobe Flash. Silverlight...
více...

SOAP

SOAP - Simple Object Access Protocol je protokol pro výměnu zpráv založených na značkovacím jazyku XML přes...
více...

Spam

Spam = masově rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta. Většinou se jedná o reklamu na nějaký produkt či...
více...

Statické stránky

Internetové stránky, které mají daný pevný obsah a zobrazují se uživateli v nezměněné podobě. Na serveru jsou...
více...

URL

URL - Uniform Resource Locator (česky „jednoznačné určení zdroje“) je řetězec znaků s definovanou strukturou,...
více...

Validita

Pojem validita se používá ve spojení se "správností" zdrojového textu WWW stránek. Pokud jsou stránky vytvořeny...
více...

Vektorová grafika

Grafika popisující prostor pomocí vektorů. Obrázek je složen z  čar, křivek a objektů, se kterými lze pracovat...
více...

Virální marketing

Virální marketing (viral marketing) je způsob šíření povědomí o značce, produktu či službě prostřednictvím...
více...

Vodcast

Vodcast, Vlog - pravidelně aktualizované série video souborů na webu.
více...

Vyhledávač

Vyhledávač je webová služba, která umožňuje nalézt internetové stránky s požadovanými informacemi....
více...

W3C

W3C je konsorcium pro vývoj a tvorbu webových standardů pro World Wide Web, na kterých se podílí jak jeho členové tak...
více...

Webinars

Webinars = webové semináře. Jedná se o on-line semináře s multimediálním obsahem (audio, video, grafy) často...
více...

Widget

Termín widget je miniaplikace, která slouží pro interakci programu s uživatelem. Ovládací prvek na webu je vizuálně...
více...

Wikis

Internetové stránky slovníkového charakteru propojené internetovými odkazy, kam mohou přispívat sami uživatelé.
více...

XML

XML je jeden ze značkovacích jazyků, který se používá především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování...
více...

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou odkazy vedoucí na Váš web z jiných stránek. Pro vyhledávače jsou to určité pozitivní...
více...

TOPlist