nápověda pro zákazníky   |  

Folksonomie

Folksonomie je nové schéma kategorizace obsahu internetu, které možňuje přehlednější vyhledávání a orientaci v obsahu internetu. Uživatel ji využívá pro třídění webových stránek, kdy přiřazuje jejich obsahu popisky, tzv. tagy. Tagování je plně v rukou uživatelů, takže se zde vyskytuje mnoho pravopisných chyb a překlepů. Folksonomie není budována na základě nějaké předem dané struktury, nevyskytuje se zde žádná centrální autorita. Při tvorbě popisků uživatel aplikuje vlastní hledisko a vlastní slovní zásobu, takže s objektem je asociováno mnoho různých tagů. To zvyšuje šance živatele, že hledaný výraz skutečně najde.


 

 


TOPlist